Newborn baby being burped over mum's shoulder | Parenting tips and advice | Colic Awareness - Clair de Lune UK

Kolik är ett vanligt tillstånd som drabbar många spädbarn under deras första levnadsmånader. Det är en term som används för att beskriva överdriven gråt hos annars friska bebisar. Detta kan vara jobbigt för både barnet och föräldrarna. Men med rätt kunskap och stöd kan föräldrar hantera kolik och hjälpa sitt barn genom denna utmanande period.

Vad är kolik?

Kolik är en term som används för att beskriva överdriven gråt av en annars frisk bebis. En bebis sägs ha kolik om den gråter mer än tre timmar om dagen, mer än tre dagar i veckan, i minst tre veckor. Kolik börjar vanligtvis när en bebis är några veckor gammal och når vanligtvis en topp runt sex veckors ålder. Det brukar lösa sig vid tre till fyra månaders ålder.

Den exakta orsaken till kolik är inte känd, men vissa teorier tyder på att det kan bero på matsmältningsproblem, känslighet för vissa livsmedel eller ett omoget nervsystem. Kolik kan vara plågsamt för både barnet och föräldrarna, men det finns flera tips som kan hjälpa till att hantera detta tillstånd.

Tips för att hantera kolik

Skapa en lugn miljö: Att skapa en lugn och tyst miljö kan hjälpa till att lugna ditt barn. Att undvika höga ljud och starkt ljus kan hjälpa ditt barn att känna sig mer avslappnad och bekväm.

Prova swaddling: Swaddling är en teknik som går ut på att linda in ditt barn i en filt för att hjälpa dem att känna sig trygga och mysiga. Detta kan hjälpa till att minska gråt och förbättra sömnen.

Använd vitt brus: Vitt brus kan hjälpa till att lugna ditt barn genom att efterlikna ljudet de hörde i livmodern. Du kan använda en white noise-maskin eller spela lugnande musik för att hjälpa ditt barn att slappna av.

Mata ditt barn ofta: Frekvent matning kan hjälpa till att förhindra att ditt barn blir för hungrig, vilket kan leda till mer gråt. Amning kan vara särskilt användbart för att hantera kolik, eftersom bröstmjölk är lättsmält.

Håll din bebis upprätt: Att hålla ditt barn upprätt efter matning kan hjälpa till att förhindra reflux, vilket kan orsaka obehag och gråt.

Prova en annan formel: Om du matar formel kan byta till en annan formel hjälpa till att hantera kolik. Vissa formler är designade för spädbarn med känsliga magar och kan vara lättare att smälta.  Kolla med din husläkare.

Få stöd: Att hantera kolik kan vara utmanande, och det är viktigt att få stöd från familj, vänner eller sjukvårdspersonal. Att prata med andra föräldrar som har upplevt kolik kan också vara till hjälp.

Kolik kan vara ett utmanande tillstånd att hantera, men med rätt stöd och kunskap kan föräldrar hjälpa sitt barn genom denna period. Att skapa en lugn miljö, använda tekniker som swaddling och vitt brus, äta ofta, hålla ditt barn upprätt och få stöd kan alla hjälpa till att hantera kolik. Om du är orolig över ditt barns överdrivna gråt är det viktigt att söka råd från en sjukvårdspersonal.

Advice

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Mum's picks