Mum wearing gym gear doing yoga in the living while her toddler plays next to her | Parenting tips and advice - Clair de Lune UK

Som mamma kan det vara lätt att fastna i vardagens hektiska liv och glömma att uppskatta de små ögonblicken som gör moderskapet så speciellt. Oavsett om det är ett barns skratt, en kram eller ett enkelt leende, kan det att hitta glädje och tacksamhet i dessa små stunder göra stor skillnad i vår upplevelse som föräldrar.

Så hur kan vi odla ett tankesätt av tacksamhet och glädje i våra dagliga liv som mammor? Här är några tips:

Öva Mindfulness

Ett sätt att vara närvarande och uppskatta moderskapets små ögonblick är genom mindfulness. Mindfulness är övningen att vara närvarande och fullt engagerad i ögonblicket, utan dömande eller distraktion. Genom att utöva mindfulness kan vi lära oss att uppskatta moderskapets små glädjeämnen som annars skulle kunna gå obemärkt förbi.

Skapa en tacksamhetsdagbok

Ett annat sätt att odla tacksamhet i moderskapet är att skapa en tacksamhetsdagbok. Varje dag, ägna några minuter åt att skriva ner något du är tacksam för som mamma. Det kan vara något så enkelt som en lugn stund med ditt barn, en spontan kram eller ett vänligt ord. Genom att fokusera på det positiva kan vi träna våra sinnen att se det goda i våra liv, även mitt i utmaningar.

Få kontakt med andra mammor

Att få kontakt med andra mammor kan också vara ett kraftfullt sätt att hitta glädje och tacksamhet i moderskapet. Att gå med i en föräldragrupp, gå i en lekgrupp eller bara chatta med andra mammor i parken kan hjälpa oss att känna oss mindre isolerade och få mer stöd. Genom att dela våra erfarenheter med andra föräldrar kan vi få perspektiv och finna glädje i moderskapets gemensamma ögonblick.

Omfamna ofullkomlighet

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att moderskapet inte alltid är perfekt. Det kommer att finnas stunder av frustration, utmattning och till och med besvikelse. Men det är i dessa ögonblick som vi kan hitta mest tillväxt och tacksamhet. Genom att omfamna ofullkomlighet och acceptera att moderskapet är en resa, inte en destination, kan vi finna glädje i de små stunderna som gör det hela värt besväret.

Att hitta glädje och tacksamhet i moderskapets små ögonblick är ett kraftfullt sätt att odla ett positivt tänkesätt och förbättra vår upplevelse som mammor. Genom att träna mindfulness, skapa en tacksamhetsdagbok, få kontakt med andra mammor och omfamna ofullkomlighet kan vi finna glädje även i moderskapets mest utmanande ögonblick.

Advice

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Mum's picks